Nieuwsberichten

Zoek op onderwerp(en)

Gebruik zoveel mogelijk alleen kernwoorden in het zoekveld, dus geen woorden zoals "de", "van", "maar" etc.
Aleen de nieuwsberichten waarin alle kernwoorden in voorkomen zullen getoond worden.


Provincie Noord Holland wil Glasvezel in binnen en buitengebied

26 mei 2017

Met de aangenomen motie die was ingediend door de VVD, hebben bijna alle fracties steun verleend aan het voornemen om te onderzoeken wat er nodig is, dat er glasvezel kan worden aangelegd in Noord Holland. Hiermee erkent de provincie het belang van een glasvezelnetwerk in zowel het binnen – als het buitengebied. Daarnaast maakt de provincie een duidelijke keuze voor de techniek glasvezel. Zij stelt dat:

  • snel internet middels glasvezel een noodzakelijke basisvoorziening is in een moderne samenleving, dus ook de Noord-Hollandse;
  • glasvezelkabels burgers en bedrijven, toekomstvast, de best mogelijke internettoegang bieden met de hoogst mogelijke down- en uploadsnelheden;
  • ontsluiting van het buitengebied met glasvezelnetwerken zal bijdragen aan verdere vitalisering van het platteland;
  • het ontsluiten van woonkernen en steden met glasvezelnetwerken zal bijdragen aan de zorg, het welzijn en de welvaart van alle daar woonachtige burgers;
  • een digitale tweedeling in de samenleving tussen optimaal digitaal ontsloten en sub optimaal digitaal ontsloten leefomgevingen onwenselijk is.
Bergen Breedband onderschrijft deze stellingen volledig. Maar ook met deze provinciale steun zal glasvezel alleen uitgerold kunnen worden bij deelname van burgers, bedrijven en instellingen. Want vanwege Europese regelgeving mag de Provincie en de gemeente niet zelf glasvezel uit rollen. Dat betekent voor ons in de Egmonden en de andere kernen van de gemeente Bergen dat het nodig is een abonnement af te sluiten bij een van de providers van de coöperatie Bergen Breedband. Laten wij in onze gemeente een van de koplopers in Noord Holland worden en samen dit toekomstvaste glasvezelnetwerk realiseren. U doet toch ook mee? Sluit vandaag nog uw abonnement af op onze website onder abonnementen. Daarnaast bent u iedere dinsdag avond welkom bij ons kantoor aan de Mosselaan 53 in Egmond aan den Hoef vanaf 19:00 uur.